Style OptionsClose X

Dyspozytor

tel. +48 502 903 094
e- mail: dyspozytor@psk.com.pl


Dział Kadr i Płac

Beata Tarko
tel. +48 884 206 998
e-mail: beata.tarko@psk.com.pl


Dział Księgowości

Urszula Gąsiorowska
tel. +48 575 079 400
e-mail: urszula.gasiorowska@psk.com.pl

Joanna Sikora
tel. +48 534 157 455
e-mail: joanna.sikora@psk.com.pl


Sekretariat Zarządu

tel. +48 534 161 721
e-mail: biuro@psk.com.pl


Prokurent
Dyrektor Operacyjny

Tomasz Hołyński
tel. +48 609 585 256
e-mail: tomasz.holynski@psk.com.pl


Kierownik Oddziału Szczecin

Arkadiusz Kościuszek
tel. +48 573 952 661
e-mail: arkadiusz.kosciuszek@psk.com.pl


Kierownik Oddziału Gliwice

Paweł Antos
tel. +48 504 012 796
e-mail: pawel.antos@psk.com.pl

Polski Serwis Kolejowy Sp. z o.o.

Adres: Al. W. Korfantego 138
40-156 Katowice
Regon / REGON number: 321237067
NIP / Tax Identification Number: 955-233-59-96
KRS/ Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS / District Court Katowice-Wschód in Katowice, VIII Economic Division KRS: 0000432380
Kapitał zakładowy opłacony w całości / Initial capital paid in whole: 5.000 PLN

al. Korfantego 138,
40-156 Katowice

ul. Chorzowska 58,
44-100 Gliwice

ul. Stacyjna 6,
70-807 Szczecin