Polski Serwis Kolejowy
powstał w październiku 2012 pod nazwą Kolej Bałtycka-Serwis. Początkowo koncentrował się
na utrzymaniu taboru kolejowego należącego do Kolei Bałtyckiej, by w kolejnych latach znacząco zwiększyć swój udział w rynku usług napraw taboru kolejowego.

Od marca 2016 działa pod obecną nazwą - Polski Serwis Kolejowy.

PSK wykonuje kompleksową naprawę oraz utrzymanie wagonów i lokomotyw na terenie całego kraju oraz w przygranicznych miejscowościach krajów sąsiadujących z Polską.

Posiada liczne hale (z kanałami przeglądowymi i podnośnikami Kutruffa) oraz punkty serwisów mobilnych, dzięki którym może efektywnie realizować zlecenia na terenie całego kraju.

Wszystkie usługi wykonuje metodami przyjaznymi dla środowiska oraz z poszanowaniem przepisów BHP.

swjpg