Style OptionsClose X

Polski Serwis Kolejowy Sp. z o.o. powstała w czerwcu 2012 pod nazwą Kolej Bałtycka-Serwis Sp. z o.o. Początkowo Spółka koncentrowała się na utrzymaniu taboru kolejowego należącego do przewoźnika kolejowego Kolej Bałtycka S.A.

Od marca 2016 Spółka działa pod obecną nazwą – Polski Serwis Kolejowy Sp. z o.o. (PSK).

W I połowie 2018 roku nastąpiły w Spółce istotne zmiany organizacyjne, które były niezbędne do dynamicznego rozwoju jej działalności. Proces zmian był w pełni świadomy, zorganizowany i kontrolowany przez Zarząd, by w kolejnych latach znacząco zwiększyć swój udział na rynku usług utrzymania taboru kolejowego.
Zmiany organizacyjne dotyczyły zarówno obszarów wewnętrznych, jak i zewnętrznych funkcjonowania Spółki – m.in. poszerzona została oferta świadczony usług dla Klientów, zmieniony został model zarządzania Spółką, a także wdrożony nowy system raportowania działalności. Jednocześnie do Spółki dołączyły nowe osoby nastawione na rozwój oraz świadome potrzeb i możliwości PSK.

Obecnie PSK wykonuje kompleksową obsługę utrzymania i naprawy wagonów oraz lokomotyw elektrycznych i spalinowych.
Siedziba Spółki znajduje się w Katowicach. Główne bazy (oddziały) Spółki znajdują się w Szczecinie i Gliwicach, a także jednostki na wschodzie kraju – Małaszewicze, Czeremcha, Stalowa Wola.
Ponadto Spółka posiada Serwisy Mobilne PSK, dzięki którym efektywnie realizuje zlecone prace na terenie całego kraju, tym samym gwarantując klientom krótki czas reakcji w przypadku usterki czy awarii.

Rozwijając kompleksową działalność Spółki w zakresie obsługi taboru kolejowego, Spółka świadczy również usługi rewidenckie. Pracująca dla PSK kadra to Starsi Rewidenci i Rewidenci rozsiani niemal na całym terenie Polski.

Usługi Serwisów Mobilnych PSK, jak i usługi rewidenckie Spółka świadczy przez 24h/dobę przez 365 dni w roku.

Wszystkie usługi wykonuje metodami przyjaznymi dla środowiska oraz z poszanowaniem przepisów BHP.